19700101-Sportoviště jsou uzavřena

Sportoviště jsou uzavřena

S ohledem na Usnesení Vády ČR ze dne 14.12.2020 č. 1334 jsou všechna sportoviště TJ Sokol Kounice, z.s.
uzavřena.

Výňatek z uvedeného Usnesení:
Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.
...
II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřebpro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, f) veterinární péče,
8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
10. cest za účelem vycestování z České republiky,
11. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,
12.cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
13.cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
14. účasti na shromáždění konaném v souladu sbodem IV.,
15.účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI.,
16. cest zpět do místa svého bydliště;