19700101-VÝZVA - aktualizace členské základny

VÝZVA - aktualizace členské základny
TJ SOKOL KOUNICE, o.s.
Kounice 483
289 15 Kounice


Výzva k aktualizaci členské základny
 

Vážení sportovní přátelé,

v souvislosti
s připravovanou Valnou hromadou pro rok 2015 probíhá aktualizace evidence členů TJ SOKOL KOUNICE, o.s. Tímto vyzýváme všechny členy, kteří mají zájem o zachování svého členství a s tím souvisejícího práva účastnit se Valné hromady TJ SOKOL KOUNICE, o.s., aby uhradili členský příspěvek ve výši 200,- Kč. Povinnost řádně hradit členský poplatek se řídí odstavcem V. Práva a povinnosti členů, bod 2.d), dle platných stanov vydaných 23.10.2007.

Příspěvky jsou splatné do 15.10.2015 v klubovně TJ SOKOL KOUNICE, o.s. na fotbalovém hřišti.

 

TJ SOKOL KOUNICE, o.s.