19700101-Zveme všechny členy a příznivce na valnou hromadu 10.3.

Zveme všechny členy a příznivce na valnou hromadu 10.3.

Zveme všechny členy a příznivce na valnou hromadu, která se koná 10.3. od 20:00 na kabinách.

Prezence členů s řádně uhrazeným členským příspěvkem bude probíhat od 19.00 hodin v den a v místě konání valné hromady. Dosud neuhrazený členský příspěvek bude možné uhradit na místě při prezenci a jeho uhrazení je podmínkou pro možnost hlasování na valné hromadě.
Občerstvení zajištěno.

Přiložené soubory: